βρῶσις

βρῶσις, εως, , [dialect] Ep. [suff] βρώμ-ιος Hes.Th.797: ([etym.] βιβρώσκω):—
A meat, opp. πόσις, Od.15.490, cf. Hp.Acut. 28, X.Mem.1.3.15, Pl.Lg.783c: in pl., opp. πόσεις, Democr.235;

β. ἀναγκαία Th.2.70

.
2 pasture,

προβάτων PLips.118.15

(ii A. D.).
II eating,

παίδων Pl.R.619c

;

ἐρινὸς ἀχρεῖος ὢν ἐς βρῶσιν S.Fr.181

.
2 taste, flavour, Nic.Al. 377.
3 corrosion, rust, Ev.Matt.6.19; decay, Gal.6.422 (pl.), 12.879.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • βρῶσις — meat fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βρωτύν — βρῶσις meat fem acc sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βρωτύος — βρῶσις meat fem gen sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βρώσεσιν — βρῶσις meat fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βρώση — βρῶσις meat fem nom/voc/acc dual (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βρώσιος — βρῶσις meat fem gen sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βρώσει — βιβρώσκω eat aor subj act 3rd sg (epic) βιβρώσκω eat fut ind mid 2nd sg βρῶσις meat fem nom/voc/acc dual (attic epic) βρώσεϊ , βρῶσις meat fem dat sg (epic) βρῶσις meat fem dat sg (attic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βρωτύς — βρωτύ̱ς , βρῶσις meat fem acc pl (epic ionic) βρῶσις meat fem nom sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βρώσεις — βιβρώσκω eat aor subj act 2nd sg (epic) βρῶσις meat fem nom/voc pl (attic epic) βρῶσις meat fem nom/acc pl (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • род — I I, род. п. а, укр. рiд, род. п. роду, блр. род, др. русск., ст. слав. родъ γένος, γενεά, ἔθνος (Клоц., Супр.), болг. род, сербохорв. ро̑д, род. п. ро̏да, словен. rọ̑d, род. п. rо̣̑dа, rоdа̑, чеш., слвц. rod, польск. rod, род. п. rodu, в. луж.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • снедь — род. п. и, ж., снеда – то же, др. русск., ст. слав. сънѣдь ἔδεσμα, βρῶσις (Клоц.,Супр.). Из *sъn ědь, см. еда, есть и с . Ср. лит. ė̃dis м. пища, кушанье, корм , др. прусск. īdis еда (Траутман, Арr. Sprd. 345; ВSW 66) …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.